Quy định Sử dụng

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
1. Qui định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ đăng ký tên miền, hosting và thiết kế web giữa bên sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền F.O.M (Sau đây gọi tắt là “F.O.M”).)
2. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này. Bản mới nhất luôn được cập nhật tại: http://fom.vn/quy-dinh-su-dung.

Điều khoản 2: Giải thích từ ngữ
Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:
1. “Bên sử dụng dịch vụ” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà F.O.M quy định.
2. “Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ mà F.O.M cung cấp bao gồm đăng ký tên miền, hosting, thiết kế web và các dịch vụ khác liên quan.

Điều khoản 3: Đăng ký và sử dụng dịch vụ
1. Dịch vụ đăng ký tên miền

dot3 Quy định Sử dụng Khi đăng ký tên miền: Đảm bảo cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo đúng thủ tục mà F.O.M quy định. Đối với tên miền quốc gia “.vn”: đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “VNNIC”) về đăng ký và sử dụng tên miền (Chi tiết: Tại đây )
dot3 Quy định Sử dụng Đối với tên miền quốc tế: Tự chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền trên website http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
dot3 Quy định Sử dụng Khi thay đổi các thông tin như: tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân… bên sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay cho F.O.M theo đúng thủ tục đã quy định tại đây.
dot3 Quy định Sử dụng  F.O.M sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do Bên sử dụng không tuân thủ quy định tại mục 1 điều 3 của quy định này.

2. Dịch vụ lưu trữ Web (hosting), Máy chủ ảo (VPS)

dot3 Quy định Sử dụng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.
dot3 Quy định Sử dụng Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Server trong các trường hợp do Khách hàng gây nên: xóa nhầm, website có lỗi,v.v…
dot3 Quy định Sử dụng Bên sử dụng dịch vụ phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và mật khẩu của khách hàng.
dot3 Quy định Sử dụng Không được tự ý sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ khi chưa có sự chấp nhận của chúng tôi.
dot3 Quy định Sử dụng Không được lưu trữ mọi thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…, đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,…, vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.
dot3 Quy định Sử dụng Không được lưu trữ các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc/và liên quan vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, hack, crack, warez…
dot3 Quy định Sử dụng Không được liên kết tới các website có thông tin và dữ liệu tại mục 2 ngay trên.
dot3 Quy định Sử dụng Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ (ví dụ mã nguồn tấn công DoS, DDoS,…)
dot3 Quy định Sử dụng Tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.
dot3 Quy định Sử dụng Người sử dụng không được gửi các hình thức bulk email mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi và không được khuyến khích một site nào đó được đặt trên server sử dụng bulk email.
dot3 Quy định Sử dụng Người sử dụng không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

3. Dịch vụ thiết kế web:

dot3 Quy định Sử dụng Chúng tôi chỉ có trách nhiệm tư vấn, thiết kế theo yêu cầu và bên sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về các nội dung trên website.
dot3 Quy định Sử dụng Nội dung website không được xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…,đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,…, vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

Điều khoản 4: Thanh toán:

dot3 Quy định Sử dụng Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
dot3 Quy định Sử dụng Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.
dot3 Quy định Sử dụng Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.
dot3 Quy định Sử dụng Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, F.O.M sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
dot3 Quy định Sử dụng Trong thời gian chờ thanh toán, nếu tên miền được đăng ký cho một chủ thể khác, F.O.M sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều khoản 5: Bảo mật thông tin:

dot3 Quy định Sử dụng Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản quản lý được F.O.M cung cấp.
dot3 Quy định Sử dụng Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của bên sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều khoản 6: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ:
Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

Điều khoản 7: Xử lý tranh chấp tên miền
1. Đối với tên miền quốc tế: mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc tế sẽ được giải quyết theo chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN được mô tả tại: http://www.icann.org/en/help/dndr
2. Đối với tên miền quốc gia “.vn”: mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc gia “.vn” sẽ được giải quyết theo Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia “.vn” có tranh chấp và Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Điều khoản 8: Chính sách hoàn tiền
Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% nếu trong vòng 30 ngày tính từ ngày đăng ký, quý khách hàng không hài lòng với dịch vụ( không áp dụng với dịch vụ tên miền). Sau thời gian kể trên, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ.