Hỗ trợ

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

F.O.M chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của Quý khách, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của Quý khách. Trong tài liệu này, [...]
Quy định Sử dụng

Quy định Sử dụng

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng 1. Qui định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ đăng ký tên miền, hosting và thiết kế web [...]
Cài đặt Email trên Outlook Express và Microsoft Outlook như thế nào?

Cài đặt Email trên Outlook Express và Microsoft Outlook như thế nào?

FOM xin hướng dẫn Quý khách thiết lập mail trên Outlook như sau: Thông số chung: + Incoming mail: pop.domain + Outgoing mail: smtp.domain + POP3: 110 + SMTP: 25 1/ Hướng dẫn cài đặt [...]