FAQ Về tên miền

Kiến thức chung:

1 . Tên miền là gì ? Giữa tên miền và thương hiệu có mối liên hệ như thế nào?
2 . Cấu trúc tên miền?
3 . Phân loại tên miền
4 . Nguyên tắc đăng ký tên miền? Những lưu ý để chọn được một tên miền tốt nhất?
5 . Hệ thống tên miền (Domain name system – viết tắt là “DNS”) và nhiệm vụ của DNS là gì?
6 . Thông tin Whois là gì? Tôi muốn bảo mật thông tin này thì phải làm thế nào?
7 . Khóa tên miền là gì?
8 . Chuyển tên miền (Transfer domain) là gì?
9 . Mỗi người có quyền đăng ký bao nhiêu tên miền?
10 . Tên miền có được phép trùng nhau hay không?
11 . Tôi có thể nhượng lại tên miền cho chủ thể khác không?
12 . Tên miền do tổ chức nào quản lý?
13 . Quy định về tên miền Việt Nam?

Đăng kí tên miền tại F.O.M

14 . Tôi muốn đăng ký tên miền tại F.O.M thì phải làm như thế nào?
15 . Tôi có thể đăng ký tên miền trong bao lâu?
16 . Navi là gì? Sử dụng Navi như thế nào?
17 . Đăng ký tên miền tại F.O.M sẽ mất những chi phí gì?
18 . Hình thức thanh toán như thế nào?
19 . Add tên miền vào google site như thế nào?
20 . Làm thế nào để chuyển tên miền của tôi từ nhà đăng ký khác về F.O.M? Chi phí chuyển tên miền là bao nhiêu?
21 . Tôi có được chuyển tên miền từ F.O.M sang nhà đăng ký khác không?
22 . Chi phí gia hạn tên miền là bao nhiêu?
23 . Add domain cho blog google
24 . Nếu tôi quên gia hạn tên miền thì sao?
25 . Khi muốn được tư vấn đăng ký tên miền hoặc gặp các vấn đề liên quan đến dịch vụ, tôi sẽ được hỗ trợ như thế nào?
26 . TENTEN đăng ký tên miền cho khách hàng như thế nào?
27 . Hướng dẫn trỏ DNS về host Linux
28 . Hướng dẫn trỏ DNS về host Windows
29 . Hướng dẫn trỏ bản ghi Url Frame
30 . Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect