FAQ Về hosting

1 . Web Hosting là gì?
2 . Window Hosting và Linux Hosting là gì?
3 . Hosting tại F.O.M sẽ được hỗ trợ những ứng dụng gì?
4 . Đăng ký hosting tại F.O.M như thế nào?
5 . Sau bao lâu kể từ khi thanh toán tôi có thể sử dụng dịch vụ đã đăng ký?
6 . Làm thế nào để quản lý hosting tại F.O.M?
7 . F.O.M backup và phục hồi dữ liệu như thế nào?
8 . Tôi muốn hosting có nhiều tên miền thì sao?
9 . Tôi có thể mua hosting cho tất cả các tên miền được không?
10 . F.O.M hỗ trợ với các chương trình đọc mail, chương trình FTP và trình duyệt nào?
11 . Cài đặt Email trên Outlook Express và Microsoft Outlook như thế nào?
12 . Làm thế nào để ASP.NET kết nối được MSSQL?
13 . Làm thế nào để PHP kết nối được MYSQL?
14 . Làm thế nào để ASP.NET kết nối được MYSQL?
15 . Gửi Và Nhận Thư từ Webmail
16 . Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào hosting
17 . Hướng dẫn cài đặt Joomla trên host F.O.M
18 . Hướng dẫn cài WordPress trên host Linux F.O.M
19 . Email Server trên Gmail theo tên miền riêng của google.com
20 . Hướng dẫn sử dụng phần mềm FileZilla
21 . Cấu trúc thư mục mặc định của host F.O.M là như nào?
22 . Thư mục cài đặt file mặc định như thế nào?
23 . Hướng dẫn restore database từ Phpmyadmin
24 . Restore Database trong hosting Windows